Algemene ledenvergadering 2017/2018

Beste lid van Nieuw Noord,

Hierbij nodigen wij jou uit voor de Algemene Ledenvergadering seizoen 2017-2018. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 13 juli 2018 in Café de Stunt.

Locatie: Café de Stunt, Nieuwstraat 3 Heerenveen
Aanvang : 20.00 uur (inloop vanaf 19:30)

Voorlopige agenda:
1. Opening.
2. Vaststellen definitieve agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen ALV 2017-2018.
5. Terugblik seizoen 2017-2018.
6. Jaarverslag boekhouding 2017-2018, verslag kascommissie.
7. Samenstelling bestuur 2018-2019.
8. Vooruitblik 2018-2019;
9. Rondvraag;
10. Afsluiting;

Wij rekenen op jouw aanwezigheid. Wil je agendapunten toevoegen, dan kun je deze mailen naar info@nieuwnoord.org. Afmelden kan ook via info@nieuwnoord.org. Wij hopen jullie deze avond te zien!

Met sportieve groet,
Bestuur Nieuw Noord.