Fancoach

Nieuw Noord Fancoaches

Het Fancoach-project was een project waarbij wij in samenwerking met de club, de politie Heerenveen en de gemeente Heerenveen probeerden supportersgedrag bij te sturen wanneer nodig. Het doel hiervan was om supporters die door hun gedrag negatief in beeld kwamen in een vroeg stadium te waarschuwen en te coachen. Zo kregen deze supporters de kans om hun gedrag aan te passen, zodat ergere gevolgen vermeden kunnen worden.

Vanwege ontwikkelingen in onze samenwerking met politie en gemeente Heerenveen zagen wij ons in oktober 2019 genoodzaakt om te stoppen met dit project. Lees dit statement voor meer informatie over het hoe en waarom.

De Nieuw Noord fancoaches (Note to self: display:none weghalen uit css-declaraties wanneer dit weer wordt gepubliceerd).

Als supportersvereniging van sc Heerenveen doen wij ons best om ervoor te zorgen dat de relatie tussen sc Heerenveen en haar supporters zo goed mogelijk is. Voorheen was dat echter niet gevoel en was het beleid keihard tegenover supporters die over de schreef waren gegaan. De communicatie richting deze supporters was onnodig kil en afstandig, de straffen soms onnodig streng. Wij geloven dat een beleid op maat een stuk effectiever is. Wanneer iemand over de schreef gaat, moet diegene daarvoor gestraft worden. Maar wel op een passende manier en niet onnodig hard en afstandelijk. Het doel moet zijn om gedrag te veranderen, niet om alleen maar te straffen. Daarom zetten wij ons hiervoor in met het fancoach project.

Tussen sc Heerenveen en supporters

Sinds een aantal jaar werkt Nieuw Noord met fancoaches. Een fancoach is een supporter die zichzelf vrijwillig inzet om andere supporters te coachen als dat nodig is. Vanuit Nieuw Noord zijn zij de vertegenwoordigers in het veiligheidsoverleg tussen Nieuw Noord, sc Heerenveen en de politie. De fancoaches hebben vooral een waarschuwende rol en zullen, net als de SLO van sc Heerenveen, preventief werken.

 

Door in een vroegtijdig stadium aan te sturen op een positieve gedragsverandering, hopen alle betrokken partijen het aantal (lokale) stadionverboden tot een minimum te beperken. De fancoaches zijn nadrukkelijk geen verlengstuk van de veiligheidsorganisatie van sc Heerenveen. Een fancoach zal in de praktijk supporters waarschuwen die ‘op de wip zitten’. De fancoaches worden ingezet als een supporter structureel negatief gedrag vertoont. De fancoaches zullen hierop actie ondernemen door in gesprek te gaan met deze supporter en hem of haar te wijzen op het negatieve gedrag dat is opgemerkt door de veiligheidsorganisatie van sc Heerenveen.

 

Door dit traject op maat krijgt de supporter de kans het gedrag aan te passen, zodat de club niet over hoeft te gaan tot het opleggen van een sanctie. Indien de supporter zijn gedrag niet verbetert en de club hem een sanctie moet opleggen wegens het overtreden van de huisregels, dan zal de supporter voor de adviescommissie zijn verhaal mogen doen. Tot het moment dat de club uitspraak heeft gedaan naar aanleiding van het advies van de adviescommissie zal de supporter de toegang tot het stadion worden ontzegd. Dit is de reguliere procedure.

 

Doordat fancoaches als tussenpersoon tussen de Nieuw Noord leden en de club zitten wordt de communicatie een stuk beter en effectiever. De wijze van communiceren naar de leden zal altijd via de fancoaches verlopen en niet rechtstreeks tussen de club en de leden. Naast een adviserende rol van de fancoaches richting de club kunnen de fancoaches ook vanuit de leden zelf zaken in dit overleg inbrengen. Heb je bijvoorbeeld slechte ervaringen op veiligheidsgebied in en rond (het) Nieuw Noord (vak) of een aanvaring met een steward gehad? Laat het ons weten. Je kunt ons bereiken op het mailadres fancoach@nieuwnoord.org

Steun onze fancoaches. Word lid!

Onze fancoaches doen belangrijk werk en zorgen voor een veel betere verstandhouding tussen sc Heerenveen en haar supporters. Mede dankzij de fancoaches is de kille en afstandelijke manier al veel beter geworden. Ook hebben meerdere supporters hierdoor een veel effectiever maatwerktraject aangeboden gekregen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat supporters niet onnodig gecriminaliseerd worden. Onze fancoaches doen dit geheel op vrijwillige basis. Wil jij hun helpen dit goede werk te blijven doen? Word dan lid van Nieuw Noord!

wordt lid van Nieuw Noord