Fancoach

Sinds een aantal jaar werkt Nieuw Noord met fancoaches. Een fancoach is een supporter die zichzelf vrijwillig inzet om andere supporters te coachen als dat nodig is. Vanuit Nieuw Noord zijn zij de vertegenwoordigers in het veiligheidsoverleg tussen Nieuw Noord, sc Heerenveen en de politie. De fancoaches hebben vooral een waarschuwende rol en zullen, net als de SLO van sc Heerenveen, preventief werken. Door in een vroegtijdig stadium aan te sturen op een positieve gedragsverandering, hopen alle betrokken partijen het aantal (lokale) stadionverboden tot een minimum te beperken. De fancoaches zijn nadrukkelijk geen verlengstuk van de veiligheidsorganisatie van sc Heerenveen.

 

Een fancoach zal in de praktijk supporters waarschuwen die ‘op de wip zitten’. De fancoaches worden ingezet als een supporter structureel negatief gedrag vertoond. De fancoaches zullen hierop actie ondernemen door in gesprek te gaan met deze supporter en hem of haar te wijzen op het negatieve gedrag dat is opgemerkt door de veiligheidsorganisatie van sc Heerenveen. Hierdoor krijgt de supporter de kans zijn/haar gedrag aan te passen, zodat de club niet over hoeft te gaan tot het opleggen van een sanctie. Indien de supporter zijn gedrag niet verbeterd en de club hem een sanctie moet opleggen wegens het overtreden van de huisregels, dan zal de supporter voor de adviescommissie zijn verhaal mogen doen. Tot het moment dat de club uitspraak heeft gedaan naar aanleiding van het advies van de adviescommissie zal de supporter de toegang tot het stadion worden ontzegd. Dit is de reguliere procedure.

 

Doordat de fancoaches als intermediair tussen de Nieuw Noord leden en de club in te zetten, zullen de afstandelijke, kille brieven hopelijk tot het verleden behoren. De wijze van communiceren naar de leden zal altijd via de fancoaches verlopen en niet rechtstreeks tussen de club en de leden. Naast een adviserende rol van de fancoaches richting de club kunnen de fancoaches ook vanuit de leden zelf zaken in dit overleg inbrengen. Heb je bijvoorbeeld slechte ervaringen op veiligheidsgebied in en rond (het) Nieuw Noord (vak) of een aanvaring met een steward gehad? Laat het ons weten. Je kunt ons bereiken op het mailadres fancoach@nieuwnoord.org