Algemene Ledenvergadering

Eens per jaar organiseert Nieuw Noord een algemene ledenvergadering voor alle leden van Nieuw Noord. Op deze vergadering informeert het bestuur van Nieuw Noord de leden over alle relevante zaken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en al het relevante dat staat te gebeuren. Daarnaast biedt de vergadering leden de kans om inspraak te hebben en te stemmen over de samenstelling van het Nieuw Noord bestuur.

De algemene ledenvergadering over het seizoen 2018/2019 vond plaats op 12 oktober 2019. De ledenvergadering over het seizoen 2019/2020 zal na afloop van het seizoen plaatsvinden. Wil je hier ook aan meedoen en inspraak krijgen in Nieuw Noord? Wordt dan lid van Nieuw Noord.