Algemene Ledenvergadering

Eens per jaar organiseert Nieuw Noord een algemene ledenvergadering voor alle leden van Nieuw Noord. Op deze vergadering informeert het bestuur van Nieuw Noord de leden over alle relevante zaken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en al het relevante dat staat te gebeuren. Daarnaast biedt de vergadering leden de kans om inspraak te hebben en te stemmen over de samenstelling van het Nieuw Noord bestuur.

Onze algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 12 oktober 2019 in Café de Stunt in Heerenveen. Alle leden van Nieuw Noord zijn van harte welkom.

Locatie: Café de Stunt, Nieuwstraat 3 Heerenveen
Aanvang ALV: 18.45 uur
Einde ALV: 20:45

Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Vaststellen definitieve agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen ALV 2018-2019.
5. Terugblik seizoen 2018-2019.
6. Jaarverslag boekhouding 2018-20179 verslag kascommissie.
7. Terugblik stichtingsbestuur
8. Samenstelling bestuur 2017-2018.
9. Vooruitblik 2019-2020;
10. Rondvraag;
11. Afsluiting;

Behalve deze 11 punten kun je als lid zelf ook nog agendapunten toevoegen. Een agendapunt toevoegen kan door een mailtje te sturen naar info@Nieuwnoord.org,

Aansluitend: de Nieuw Noord pubquiz

Nieuw is dit jaar dat we direct na de ALV de Nieuw Noord pubquiz organiseren. Hier kun je samen met je vrienden je kennis testen op allerlei gebieden. Wie weet gaan jullie er wel met de eerste prijs vandoor! De pubquiz begint om 21:00 en vindt net als de ALV plaats in café de Stunt. Meer info volgt snel!

Wij hopen jullie deze avond te zien!

Met sportieve groet,
Bestuur Nieuw Noord.