Algemene ledenvergadering 21-22

Meld je aan voor de Algemene ledenvergadering op 17 juni 2022!

Op vrijdag 17 juni 2022 vanaf 19:30 uur vindt de algemene ledenvergadering van Nieuw Noord plaats. Deze is voor alle leden van Nieuw Noord. Op deze vergadering informeert het bestuur van Nieuw Noord de leden over alle relevante zaken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en al het relevante dat staat te gebeuren. Daarnaast biedt de vergadering leden de kans om inspraak te hebben en te stemmen over de samenstelling van het Nieuw Noord bestuur.

De ALV zal plaats vinden in Café de Stunt. De inloop is om 19:30 uur en we zullen om 20:00 uur starten.

Locatie: Café de Stunt
Inloop: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur
Einde: rond 21:30 uu

Aanmelden is een vereiste om binnen gelaten te worden. Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Goedkeuring notulen ALV 20/21
5. Terugblik seizoen 21/22
6. Jaarverslag boekhouding 21/22
- benoemen kascommissie 22/23
7. Wijzigen contributie
8. Terugblik stichtingsbestuur
9. Samenstelling bestuur 22/23
- aftredend: Wessel Gerritsma
- verkiesbaar: Remco van der Kooij
10. Vooruitblik 22/23
11. Rondvraag
12. Afsluiting

Heb je een punt voor de agenda?
Stuur dan een e-mail naar info@nieuwnoord.org.

Graag tot ziens op vrijdag 17 juni in Café de Stunt!

Aanmeldformulier

Met een * gemarkeerde velden zijn verplicht