• Social Media:
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Nieuw Noord RSS
  • E-Mail

Reactie vanuit het Nieuw Noord bestuur

Beste leden,


De afgelopen periode zijn supporters van onze club een aantal keren negatief in het nieuws gekomen. Hierbij merken we dat in deze gevallen indirect naar Nieuw Noord wordt gekeken. Waarbij wij als vereniging worden aangekeken voor de daden van een kleine groep. Nieuw Noord is opgericht ter verbetering van de sfeer. Waarbij wij ons inzetten in de breedste zin om de sfeer tijdens uit- & thuiswedstrijden te verbeteren. Als vereniging keuren wij het overtreden van de wet en/of de huisregels dan ook af. En we verwachten van jou als lid dat jij je aan de wet en huisregels houdt. Mocht je wel de fout in gaan, vinden wij ook dat de straf moet passen bij de daad. En het proces van strafoplegging eerlijk en transparant moet verlopen. Hierin hebben we de afgelopen tijd gezamenlijk met de club een aantal stappen kunnen zetten. Zo is de adviescommissie daadwerkelijk onafhankelijk geworden en is de club gestart met een persoonsgebonden traject.


Ondanks deze verbeterpunten zien we dat onder een deel van onze leden het wantrouwen in de driehoek (politie, gemeente en club) is toegenomen. Waarbij een gevoel is ontstaan van veroordeeld te zijn, zonder daadwerkelijk iets gedaan te hebben. Een gevoel dat gasten zich mogen misdragen, maar dat Heerenveen supporters wel keihard worden gestraft. Dit gevoel ligt in onze optiek aan de basis van een aantal escalaties de afgelopen weken. Het is dan ook in ons aller belang dit gevoel weg te nemen. Dit is wat ons betreft alleen maar mogelijk door met elkaar in gesprek te blijven. Afgelopen week hebben wij vanuit Nieuw Noord dan ook gezamenlijk met de driehoek een tweetal verbeteringen benoemd:


1) Nieuw Noord zal een aantal fancoaches gaan inzetten. Het doel van de inzet van deze fancoaches is om personen welke volgens de club en/of de politie de grens van het toelaatbare naderen, aan te spreken en hopelijk te corrigeren. Hiermee geven we deze personen een eerlijke kans om tijdig hun gedrag aan te passen;

2) Na incidenten zal er een evaluatie tussen supporters en de driehoek plaats vinden. Dit geeft ons als supporters ook de kans onze mening te ventileren. Waarmee beleid positief kan worden veranderd.


Naast bovenstaande hebben wij de gemeente gevraagd de omgevingsverbonden die de afgelopen periode zijn gegeven te heroverwegen. In onze optiek is een omgevingsverbod een ultiem middel dat alleen in bijzondere gevallen en herhaling wordt toegekend. Een zogenaamde “first offender” voldoet hier in onze optiek niet aan.


Bestuur Nieuw Noord