• Social Media:
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Nieuw Noord RSS
  • E-Mail

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016/2017

Beste Nieuw Noorder,


Hierbij nodigen wij jou uit voor de Algemene Ledenvergadering seizoen 2016-2017. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 7 juli 2017.


Locatie: Café de Stunt, Nieuwstraat 3 Heerenveen
Aanvang ALV: 20.00uur – 21.00uur


Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Vaststellen definitieve agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen ALV 2015-2016.
5. Terugblik seizoen 2016-2017.
6. Jaarverslag boekhouding 2016-2017, verslag kascommissie.
7. Samenstelling bestuur 2017-2018.
8. Vooruitblik 2017-2018;
9. Rondvraag;
10. Afsluiting;


Wij rekenen op jouw aanwezigheid. Wil je agendapunten toevoegen, deze kun je mailen naar .(JavaScript must be enabled to view this email address). Afmelden kan ook via .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Wij hopen jullie deze avond te zien!


Met sportieve groet,

Bestuur Nieuw Noord.