• Social Media:
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Nieuw Noord RSS
  • E-Mail

Omgevingsverbonden

Enige tijd geleden heeft Nieuw Noord een reactie gegeven op een aantal incidenten waarbij supporters van sc Heerenveen negatief in het nieuws zijn geweest. Wij zijn het gesprek aangegaan met (een deel van) onze achterban, de club, politie en gemeente. We willen een ieder bedanken voor deze positieve gesprekken. Met deze gesprekken zijn alle partijen in onze ogen nader tot elkaar gekomen. In het gesprek met de gemeente, club en politie hebben wij gevraagd om de omgevingsverbonden die de afgelopen periode zijn gegeven te heroverwegen, zeker voor de zogenaamde “first offenders”, waarbij wij vinden dat een dergelijke maatregel zeker niet passend is voor (in ieder geval) deze laatste categorie.


Wij vinden dat een zwaar middel zoals een omgevingsverbod alleen bij uitzondering en alleen na (straf)rechtelijke veroordeling opgelegd kan worden, en niet zoals dat nu het geval is, standaard en zonder de tussenkomst van een onafhankelijke rechter. In de nasleep rondom het gestolen spandoek van Groningen heeft dit inmiddels geleid tot het terugdraaien van een stadionverbod door de KNVB, maar het opgelegde omgevingsverbod is nog steeds van kracht. Een beleid waar zover wij weten de gemeente Heerenveen uniek in is in Nederland. Wij roepen de gemeente daarom nogmaals op om de maatregelen te heroverwegen en, zeker in het geval van de first offenders, het strafrechtelijke proces af te wachten.


Tegelijkertijd staat het nieuwe seizoen ook voor de deur. Helaas voor Nieuw Noord heeft de genoemde huidige situatie geleid tot veel onvrede bij een een deel van onze leden, iets wat ook invloed heeft op de sfeer in het sfeervak. Wij willen echter aangeven dat wij alles doen om al onze leden te vertegenwoordigen, alleen moeten wij accepteren dat we in veel gevallen hooguit adviserend zijn en niet beslissend. Samen willen wij gaan voor een (sfeer)vol stadion. Strijd, Passie en Beleving moeten weer kernwaarden worden, zowel op de tribune als op het veld. We willen een ieder dan ook oproepen om vanaf de eerste thuiswedstrijd (weer) vol achter de ploeg te staan, waarbij er wat ons betreft altijd ruimte is voor (ludieke) protestacties.


Forza Heerenveen.