• Social Media:
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Nieuw Noord RSS
  • E-Mail

Statement omtrent toekomst Jurgen Streppel
De laatste weken merken wij een groeiende onvrede bij onze achterban. Deze negatieve sfeer heeft een onmiskenbaar effect op de sfeer in het stadion. Een groot deel van deze onvrede heeft te maken met de prestaties en het functioneren van de trainer, Jurgen Streppel. Hoewel Nieuw Noord zich primair richt op het verbeteren van de sfeer in het stadion, willen wij met dit statement het geluid van de achterban laten horen.Wij zien een aantal oorzaken voor de huidige negatieve sfeer. Ten eerste zijn er de prestaties onder Jurgen Streppel. Wij weten dat Heerenveen een opleidingsclub wil zijn, wat nou eenmaal soms samengaat met wisselvallige prestaties. Ook zijn we ons ervan bewust dat de gloriejaren al een tijdje achter ons liggen. Toch vinden we de huidige prestaties Heerenveen-onwaardig. Zo was het kalenderjaar 2017 het slechtste jaar ooit sinds we in de Eredivisie spelen(Bron). Wanneer we van geluk moeten spreken dat de ranglijst niet over een kalenderjaar wordt bepaald gaat er toch iets mis. Daarnaast is er de communicatie, zowel met de achterban als omtrent de eigen keuzes. Zo worden er elke wedstrijd talloze wisselingen doorgevoerd in de opstelling, waarvan niemand iets begrijpt. Wanneer erop wordt gewezen dat de supporters het niet meer snappen, is de reactie: “de supporters interesseren me niet”. Een dergelijke houding vinden wij niet kunnen tegen de mensen die elke week weer op de tribune zitten. Zie hier een aantal oorzaken voor het huidige negatieve gevoel.


Om dit gevoel te inventariseren hebben we afgelopen dinsdag een poll online gezet, waarin we vroegen wat de mening van onze leden was over het al dan niet verlengen met trainer Jurgen Streppel. Op deze poll kregen we veel reacties, waarvan de overgrote meerderheid aangaf een contractverlenging niet te zien zitten.


Het is niet ons doel om met deze poll te zorgen voor meer onrust. We hebben niet de illusie beslissingsbevoegd te zijn en evenmin willen we onze stempel drukken op het technisch beleid. Wel vinden we dat dit geluid van onze achterban serieus genomen moet worden en dat dit meegenomen moet worden in de afweging om het contract van Jurgen Streppel al dan niet te verlengen.