• Social Media:
 • Twitter
 • Facebook
 • Youtube
 • Nieuw Noord RSS
 • E-Mail

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016/2017

Beste Nieuw Noorder,


Hierbij nodigen wij jou uit voor de Algemene Ledenvergadering seizoen 2016-2017. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 7 juli 2017.


Locatie: Café de Stunt, Nieuwstraat 3 Heerenveen
Aanvang ALV: 20.00uur – 21.00uur


Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Vaststellen definitieve agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen ALV 2015-2016.
5. Terugblik seizoen 2016-2017.
6. Jaarverslag boekhouding 2016-2017, verslag kascommissie.
7. Samenstelling bestuur 2017-2018.
8. Vooruitblik 2017-2018;
9. Rondvraag;
10. Afsluiting;


Wij rekenen op jouw aanwezigheid. Wil je agendapunten toevoegen, deze kun je mailen naar .(JavaScript must be enabled to view this email address). Afmelden kan ook via .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Wij hopen jullie deze avond te zien!


Met sportieve groet,

Bestuur Nieuw Noord.

Fancoaches sc Heerenveen

sc Heerenveen, de supportersverenigingen en de ketenpartners hebben geconstateerd dat een deel van de achterban van sc Heerenveen aan het verharden is. Dit heeft helaas tot een aantal incidenten geleid waarbij de club en haar achterban negatief in het nieuws zijn gekomen. Intensief overleg tussen alle betrokkenen heeft er toe geleid dat er 4 fancoaches zijn benoemd die zich als intermediair bewegen tussen de club en (met name de fanatieke) aanhang.


De fancoaches hebben vooral een waarschuwende rol en zullen, evenals de SLO van sc Heerenveen, preventief werken. Door in een vroegtijdig stadium aan te sturen op een positieve gedragsverandering, hopen alle betrokken partijen het aantal (lokale) stadionverboden tot een minimum te beperken. De fancoaches zijn nadrukkelijk geen verlengstuk van de veiligheidsorganisatie van sc Heerenveen.


Een fancoach zal in de praktijk supporters waarschuwen die ‘op de wip zitten’. De fancoaches worden ingezet indien een supporter structureel negatief gedrag vertoond. De fancoaches zullen hierop actie ondernemen door in gesprek te gaan met de betreffende supporter en hem of haar te wijzen op het negatieve gedrag dat is opgemerkt door de veiligheidsorganisatie van sc Heerenveen. Hierdoor krijgt de supporter de kans zijn gedrag aan te passen, zodat de club niet over hoeft te gaan tot het opleggen van een sanctie. Indien de supporter zijn gedrag niet verbeterd en de club hem een sanctie moet opleggen wegens het overtreden van de huisregels, dan zal de supporter voor de adviescommissie zijn verhaal mogen doen. Tot het moment dat de club uitspraak heeft gedaan naar aanleiding van het advies van de adviescommissie zal de supporter de toegang tot het stadion worden ontzegd. Dit is de reguliere procedure.


Tevens zullen de fancoaches als een klankbord fungeren. Wil je in contact komen met de fancoaches? Dan kan dat via: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

COMPETITIEOPZET: LAAT JE HOREN!

De gesprekken over een eventueel nieuwe competitieopzet belanden de komende weken in een beslissende fase. Officieel is nog niet besloten, maar in de wandelgangen is te horen dat een model met play-offs steeds waarschijnlijker wordt. Ook een eredivisie met zestien clubs is niet ondenkbaar. Dat zou lijnrecht ingaan tegen de wensen van supporters, die zich eerder massaal uitspraken tegen play-offs. Een ruimere degradatieregeling, een verbod op kunstgras en het verwijderen van reserveteams uit de competitie worden door de stadionbezoekers wel als verbeteringen gezien voor het niveau en de uitstraling van de Nederlandse profcompetities.


Momenteel zijn er in Zeist bijna dagelijks gesprekken met clubs om de diverse modellen door te rekenen en te kijken naar allerlei opties binnen die modellen, zoals hoeveel punten er bij eventuele play-offs meegenomen worden uit de reguliere competitie en hoe de opbrengsten uit onder meer tv-geld onder alle clubs moeten worden verdeeld. Supporterscollectief Nederland is afgelopen seizoen betrokken geweest bij de gesprekken, maar net als andere betrokkenen inmiddels alleen nog op de achtergrond aanwezig. Het zijn immers de clubs die nu de beslissing moeten nemen. Op de ledenvergaderingen van de ECV en de CED nemen beide competities in mei een standpunt in, waarna in de algemene ledenvergadering op 3 juli de beslissing valt over eventuele veranderingen. Nu is dus de tijd om de stem van de supporters nogmaals te laten horen.


Welke competitieopzet heeft jouw voorkeur? Wat wil je pertinent niet? Laat je als supporter horen en geeft je mening door aan de club. Gebruik hiervoor het volgende contact formulier: http://www.sc-heerenveen.nl/club/contact

Reactie vanuit het Nieuw Noord bestuur

Beste leden,


De afgelopen periode zijn supporters van onze club een aantal keren negatief in het nieuws gekomen. Hierbij merken we dat in deze gevallen indirect naar Nieuw Noord wordt gekeken. Waarbij wij als vereniging worden aangekeken voor de daden van een kleine groep. Nieuw Noord is opgericht ter verbetering van de sfeer. Waarbij wij ons inzetten in de breedste zin om de sfeer tijdens uit- & thuiswedstrijden te verbeteren. Als vereniging keuren wij het overtreden van de wet en/of de huisregels dan ook af. En we verwachten van jou als lid dat jij je aan de wet en huisregels houdt. Mocht je wel de fout in gaan, vinden wij ook dat de straf moet passen bij de daad. En het proces van strafoplegging eerlijk en transparant moet verlopen. Hierin hebben we de afgelopen tijd gezamenlijk met de club een aantal stappen kunnen zetten. Zo is de adviescommissie daadwerkelijk onafhankelijk geworden en is de club gestart met een persoonsgebonden traject.


Ondanks deze verbeterpunten zien we dat onder een deel van onze leden het wantrouwen in de driehoek (politie, gemeente en club) is toegenomen. Waarbij een gevoel is ontstaan van veroordeeld te zijn, zonder daadwerkelijk iets gedaan te hebben. Een gevoel dat gasten zich mogen misdragen, maar dat Heerenveen supporters wel keihard worden gestraft. Dit gevoel ligt in onze optiek aan de basis van een aantal escalaties de afgelopen weken. Het is dan ook in ons aller belang dit gevoel weg te nemen. Dit is wat ons betreft alleen maar mogelijk door met elkaar in gesprek te blijven. Afgelopen week hebben wij vanuit Nieuw Noord dan ook gezamenlijk met de driehoek een tweetal verbeteringen benoemd:


1) Nieuw Noord zal een aantal fancoaches gaan inzetten. Het doel van de inzet van deze fancoaches is om personen welke volgens de club en/of de politie de grens van het toelaatbare naderen, aan te spreken en hopelijk te corrigeren. Hiermee geven we deze personen een eerlijke kans om tijdig hun gedrag aan te passen;

2) Na incidenten zal er een evaluatie tussen supporters en de driehoek plaats vinden. Dit geeft ons als supporters ook de kans onze mening te ventileren. Waarmee beleid positief kan worden veranderd.


Naast bovenstaande hebben wij de gemeente gevraagd de omgevingsverbonden die de afgelopen periode zijn gegeven te heroverwegen. In onze optiek is een omgevingsverbod een ultiem middel dat alleen in bijzondere gevallen en herhaling wordt toegekend. Een zogenaamde “first offender” voldoet hier in onze optiek niet aan.


Bestuur Nieuw Noord

Voetbalquiz 15 april

Op zaterdag 15 april organiseren wij in Café de Skoffel een voetbalquiz! De quiz begint om 19:30 en zal tot ongeveer 22:00 duren. Een team moet uit minstens 4 mensen bestaan, waarvan er minstens één lid moet zijn van Nieuw Noord. Voor meer informatie, zie onderstaande flyer. Schrijf je nu in in onze webshop: http://480000.mijnwinkel.nl/2000125.html


Busreis Heracles met kroegbezoek!
Op 1 April spelen we uit tegen Heracles Almelo en uiteraard laten wij voor onze leden weer een bus rijden naar Almelo! Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag mee? Vul dan dit formulier in en volg de aanwijzingen die erop staan. Je kunt opstappen bij de volgende opstapplekken:

 • Het kantoor van Veenstra Reizen in Buitenpost
 • De Piramide in Surhuisterveen
 • Hotel van der Valk in Drachten
 • Bushalte Abe Lenstra Boulevard in Heerenveen(Bij de Rabobank bij het stadion)
 • Café de Skoffel in Heerenveen
 • De Carpoolplaats in SteenwijkVoor maar 25 euro heb je een kaartje voor de wedstrijd, een kroegbezoek onderweg en vervoer naar Almelo. Wacht niet te lang, koop nu je kaartje in onze webshop: http://480000.mijnwinkel.nl/20179500.html

Pagina 3 van 90  < 1 2 3 4 5 >  Last ›